เม้าส์สำหรับผู้พิการทางมือ (Mouse for Hand-Disabled People)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิชญา พันธุ์อนุกูล

  • กุสุมา จูมคอม

  • เกียรติชัย ปัญจประการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมาส์ (mouse) เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้สำหรับรับข้อมูลจากผู้ใช้มาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่โดยทั่วไปไม่ได้มีการออกแบบเฉพาะสำหรับผู้พิการ ส่งผลให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้พิการที่ไม่สามารถใช้มือจับเมาส์ได้เป็นไปอย่างยากลำบาก ทั้งที่จริงแล้วผู้พิการสมควรได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าคนปกติทั่วไป โครงงานเมาส์สำหรับผู้พิการทางมือนี้ได้ศึกษาและออกแบบวิธีที่จะช่วยให้ผู้พิการสามารถใช้งานเมาส์ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถบังคับเมาส์ให้เคลื่อนที่ได้โดยใช้เว็บแคม (webcam) จับการเคลื่อนที่ของจุดอ้างอิงแทนการขยับเมาส์แบบปกติ และสามารถสั่งงานให้เมาส์คลิกซ้าย, ดับเบิลคลิก, คลิกขวา และลากวางได้ด้วยการเป่าลมผ่านไมโครโฟน