ขี้ผึ้งสมุนไพร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยลนันท์ นุ้ยเปรม

  • ศิริพร มะรัตน์

  • วสันต์ คำเสนา

  • นันทิพร ธรรมานนท์

  • วิภา ดวงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาประยุกต์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์ พื่อศึกษาลักษณะของสิ่งเกี่ยวข้องโดยรักษาโรคน้ำกัดเท้า เราจึงประดิษฐ์ขี้ผึ้งสมุนไพรขึ้นมาใช้ทดลอง ซึ่งสือเนื่องมาจากเหตุการน้ำท่วมทำให้ผู้คนเกิดโรคน้ำกัดเท้า สมาชิกภายในกลุ่มจึงนำความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านส่วนใหญ่หลายๆแห่งมารวมกัน ที่มีการผลิตขึ้นมาใช้เองได้ด้วยและสมาชิกในกลุ่มก็ได้ศึกษารายละเอียด ส่วนผสม และสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆภายในบ้านเราพบว่ามีการใช้น้ำมันดอกทานตะวันมาเป็นส่วนผสมในการทำขี้ผึ้งสมุนไพร แต่น้ำมันดอกทานตะวันนั้นค่อนข้างมีราคาที่แพงสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่จึงคิดว่าในการผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้านั้นใช้ส่วนผสมของน้ำมันที่ใช้น้ำมันของน้ำมันมะพร้าวได้อีกทางหนึ่งด้วยและน้ำมันมะพร้าวนั้นมีราคาที่ถูกว่าน้ำมันดอกทานตะวันและเพื่อการทดลองประสิทธิภาพของการใช้น้ำมันมะพร้าวอีกทางหนึ่ง โดยใช้ วาสลิน ขี้ผึ้ง ไพล ขมิ้น ตะไคร้หอม น้ำมันมะพร้าว พิมเสน เมนทอล และ การบูร นำไปหลอมให้เข้ากัลทีละขั้นตอน ตามส่วนผสมที่กำหนดไว้ และได้นำไปเปรียบเทียบกับ ขี้พึ้งที่ทำมาจากนำมันดอกทานตะวันพบว่าขี้ผึ้งที่ทำจากน้ำมันมะพร้าวมีประสิทธิภาพดีกว่าและมีราคาถูกกว่า