การสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานเสริมจากไฟฟ้า ขนาดใช้ในครัวเรือน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เพียรเพ็ญ สีมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดำรงค์ ชาแท่น

  • วิวัธ ยังดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำให้แห้งเป็นหนึ่งในวิธีการถนอมอาหาร โดยเฉพาะการตากแสงแดดเป็นวิธีที่นิยมใช้ในเกือบทุกท้องถิ่นในประเทศไทย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีแสงอาทิตย์เกือบตลอดปี คิดเป็น 70 80 % ในหนึ่งปี แต่ตากแห้งที่นิยมใช้ในปัจจุบันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสะอาด สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น จึงคิดที่จะสร้างเครื่องอบแห้งขึ้น โดยเครื่องอบแห้งที่สร้างขึ้นสามารถใช้ได้กับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานเสริมจากไฟฟ้า โดยเลือกใช้หลอดไฟเป็นด้วยให้พลังงานความร้อนและพลังงานแสงสว่างและเน้นในการถนอมอาหารในครัวเรือน มีโครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียม มีขนาด 70 x 80 x 40 cm กระจกปิดด้านบนเอียงทำมุม 30 องศากับแนวระดับและด้านข้างทั้งสอง ด้านหลังเป็นแผ่นอลูมิเนียมเจาะรูบน ด้านล่างสูงจากพื้น 5 cm บุด้วยมุมลวด พื้นเป็นไม้อัด ภายในมีแผ่นรับแสงทีทำด้วยสังกะสีพ่นที่ดำด้าน โดยวางทำมุม 20 องศากับแนวระดับ วงจรหลอดไฟขนาด 60 w 220 v ที่ต่อกับตัว sensor แสงขนาด 3 A และสวิตซ์ปิดเปิด จากผลการทดลองอุณหภูมิภายในสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกประมาณ 6 และ 12 องศาเมื่อตากด้วยแสงจากด้วยอาทิตย์และแสงจากหลอดไฟตามลำดับ จำนวนวันที่ใช้ตากกล้วยน้ำว้า พบว่า ตากด้วยเครื่องอบเต็มรูปแบบใช้เวลาในการตาก 0.30 เท่าของการตากด้วยวิธีตามธรรมชาติ และ 0.62 เท่าของการตากด้วยการใช้เพียงพลังงานจากแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว