เกมวีรบุรุษกู้แผ่นดินอโยธยา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสาน นาจำเริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มีสิทธิ์ ชัยมณี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นทุกปี และเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้ได้มีโอกาสส่งผลงานในการพัฒนาโปรแกรม ทางผู้พัฒนาจึงได้นำเสนอโครงการพัฒนาเกมสามมิติ วีรบุรุษกู้แผ่นดินอโยธยา เป็นเกมแนวต่อสู้สามมิติ อาจจะไม่ยิ่งใหญ่มากนักแต่เป็นก้าวแรกที่ผมภูมิใจขอบพระคุณทางโครงการเป็นอย่างสูง Nation Software contest Thailand have contest software for students Thailand have development Software biggest and I want to joint nation software contest because it has dream in my lift in this year I sent 3d game ayothaya the return of the hero to joint something I want to tell you NECTEC Thaks you for support this project