การจำลองการแสดงผลสามมิติด้วยวิธีการทำงานแบบขนาบบนระบบเครือข่าย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดิษเฏศ ทองศิมา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำการจำลองการทำงานแบบขนาน (Parallel Processing) ให้สามารถทำงานบนระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เห็นภาพการทำงานได้ชัดเจนขึ้น โครงงานนี้จึงนำระบบดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาระบบการประมวลผลงานสามมิติ เนื่องจากการพัฒนาระบบการแสดงผล 3D กำลังเป็นที่สนใจอย่างยิ่งและเป็นงานที่ต้องการระบบการประมวลผลขั้นสูง จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ในการทดสอบ และในโครงงานนี้นำเสนอเทคนิค multiple Rendering ที่จะทำให้ระบบการทำงานแบบขนานทำงานได้ดี บนระบบเครือข่าย อีกทั้งโครงงานนี้ยังสามารถที่จะทำงานได้กับทุกระบบปฏฺบัติการ และเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาต่อได้ง่าย