ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนต์ด้วยเอสเอ็มเอส Mobile Application

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรท บุนนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยพร ใจแก้ว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โลกในปัจจุบัน มีมิจฉาชีพที่กระทำการเกี่ยวกับการโจรกรรมรถยนต์มากขึ้น ประจวบกับเทคโนโลยีในด้านการติดต่อสื่อสารนั้นแพร่หลายมากขึ้นทุกๆวันโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ จนเหมือนกับเป็นปัจจัยที่ 5 ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป จึงได้คิดแนวทางในการที่จะนำเอาโทรศัพท์มือถือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ระบบสัญญาณกันขโมยในปัจจุบันที่ส่วนใหญ่เป็นการส่งเสียงดังขึ้นขณะที่มีผู้บุกรุกนั้น มักจะเกิดสัญญาณดังขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจบ่อยครั้งจนคนรอบข้างไม่ให้ความสนใจอีกต่อไป รวมทั้งเจ้าของรถยนต์อาจจะไม่ได้ยินเสียงสัญญาณกันขโมย จากเหตุผลต่างๆดังกล่าวได้ก่อให้เกิดโครงงาน ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนต์ด้วยเอสเอ็มเอสขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผลของระบบเตือนภัยของรถยนต์ โดยระบบเตือนภัยนี้สามารถส่งเอสเอ็มเอสไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าของรถยนต์ได้โดยตรง ทันทีที่อุปกรณ์รับรู้ตรวจจับการโจรกรรมหรือการบุกรุกรถยนต์ได้ ซึ่งอุปกรณ์รับรู้เหล่านี้จะต่อเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำหน้าที่ส่งคำสั่งไปยังโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ ให้ส่งเอสเอ็มเอส ออกไปยังโทรศัพท์มือถือที่อยู่กับเจ้าของรถยนต์ โดยไมโครคอนโทรลเลอร์จะติดต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ Nowadays, most cars are equipped with a security system to protect car thefts. However, due to the sensitivity of the system, the alarm can be accidentally activated merely by someone or something coming within close proximity of the security sensor. This happens so frequently that no one pays attention to the alarm any longer, especially when the car owner is out of earshot. The improvement of telecommunication technologies has increased the universality of mobile telephones, which can be employed to let car owners be fully aware of possible car thefts. In this project, we develop a car theft warning system that sends warning messages to the car owner via the mobile telephone service. The microcontroller will connect to the mobile in the car via Bluetooth connection when the sensor senses an impending car theft, it sends a signal to the microcontroller, which in turn orders the mobile in the car to send a warning SMS to the car owner’s mobile directly.