ความฝันที่ไม่มีวันสิ้นสุด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุนิล ยาเดียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพดล อร่ามภัทรวงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Endless Dreams (ความฝันที่ไม่มีวันสิ้นสุด) เป็นเกมประเภทเกมสวมบทบาท (RPG : Role Playing Game) หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อ “เกมภาษา” ผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทตัวละครให้เดินทางไปสู่จุดหมาย พบเจอกับอุปสรรค ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามเนื้อหาของเกม ระบบของเกมจะให้ผู้เล่นเลือกคำสั่งต่าง ๆ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ระบบการต่อสู้จะเป็นแบบเข้าฉากต่อสู้ เมื่อผู้เล่นบังคับตัวละครเดินอยู่ในแผนที่ เกมจะสุ่มให้ผู้เล่นพบกับมอนสเตอร์ ส่วนมอนสเตอร์ที่จะได้พบนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ มีระดับความยาก ง่าย ต่างกันออกไป ผู้เล่นสามารถบันทึกข้อมูล แล้วกลับมาเล่นต่อจากจุดเดิมได้ ตัวละครแต่ละตัว จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไป ผู้เล่นสามารถพัฒนาระดับและความสามารถของแต่ละตัวละครได้เรื่อย ๆ ซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะเก่งแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับหลักการวางแผน การใช้ความคิดของผู้เล่น ส่วนใหญ่แล้ว เกมภาษาที่ผ่านมาของค่ายเกมต่าง ๆ ระบบของเกมมักจะให้ผู้เล่นทำการเลือกคำสั่งต่าง ๆ แล้วรอดูผลของการกระทำ โดยในโปรแกรมนี้ จะแทรกความแปลกใหม่ลงไปอย่างลงตัว เพื่อป้องกันความน่าเบื่อจำเจเหมือนกับเกมอื่น ๆ ที่ผ่านมา โดยจะใส่จุดเด่นต่าง ๆ ภายในเกม เช่น สถาปัตยกรรมภายในเกมจะเป็นอาคารบ้านเรือนแบบไทย ๆ วัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย ระบบการต่อสู้ เมื่อผู้เล่นทำการโจมตีศัตรูระยะประชิด ในขณะที่ตัวละครกำลังทำการโจมตี จะมีหลอดวิ่ง ให้ผู้เล่นกดปุ่ม ถ้ากดทันในจุดที่กำหนด ตัวละครจะโจมตีได้รุนแรง แม่นยำ แต่ถ้าหากกดไม่ทันหรือกดก่อน ตัวละครจะโจมตีพลาด เมื่อผู้เล่นทำการโจมตีศัตรูโดยใช้เวทย์มนต์ ในขณะที่ตัวละครทำท่าร่ายเวทย์ จะมีลูกศรเลื่อนให้กดตามที่กำหนด โดยความแรงของเวทย์จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนลูกศรที่กดทัน เช่น ลูกศรเลื่อนมา 10 ตัว ผู้เล่นกดทัน 8 ตัว ความแรงของเวทย์ก็จะเป็น 80 % ของความแรงสูงสุด เมื่อได้รับชัยชนะจากการต่อสู้ ตัวละครจะแสดงท่าทางขอขมาเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่คู่ต่อสู้ ตามความเชื่อของคนไทย เป็นต้น It is a role play game or known as language Game. The player makes a role as actor and points him to the destination, on the way he meets the problems and follow the game details. For the game system, the player will choose the various instructions that are difference in situations. It will show the fighting scene. When the player controls the actor place on the map. The game will be chosen to meet the monster / there are different monster in each place and different fighting. The player can record data and replay in the same section. There are different actors. The player can develop or apply the actors’ ability. They will be smart according to making play and decision. Mostly of this game the Game System will be chosen and waited for action. By the way, There will be interesting in the game for the players, will not get bored, spectral the option, it will show the modern Thai architecture, culture and tradition and tradition. At Fighting, when the actor close to fighter and fight it will show the running button. If you fast press it, you will fight hard, in the other hand, for the slow press, you will lose the game. While the actor is playing magic it shows the arrow for press. The strongly press shows the percentage for number of arrows, for example the 10 arrows shows and you can press it, you will get 80% win. Lastly, the lose actor will forgive the winner as a Thai beliefs.