เด็กเลี้ยงแกะ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิษฎา รังสิพราหมณกุล

  • วันทนีย์ วงศวนิชทวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิศาล เศรษฐวงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกมเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถสื่อสารผ่านเยาวชนและเข้าใจได้ง่าย เราจึงได้สื่อผ่านเกมเด็กเลี้ยงแกะที่ให้สาระ ความสนุกสนาน พร้อมกับเสริมสร้างทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มทักษะการเรียนรู้และสังเกตสิ่งรอบๆตัว การเข้าใจสถานการณ์และแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกัน และการควบคุมสถานการณ์ เกมเด็กเลี้ยงแกะจะจำลองลักษะการอยู่เป็นกลุ่มของแกะเพื่อความสมจริงในการต้อนแกะ นอกจากนี้ปัญหาที่ให้แก้ก็มีหลากหลายเพื่อเพิ่มความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น เกมนี้ได้นำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนที่มีตัวละครต่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดที่จะมาสร้างสีสันให้เกม และไอเท็มอื่นๆอีกมากมาย Game is use for entertainment and creates the activity. So we represent Sheepherder game that give both entertainment and skill such as when face to the obstacle and to solve the problem. In Sheepherder game, we designed the scene and the environment of game as cartoon theme that make the game more interesting. We also simulate the flocking behavior for more challenge.