มาสร้างบ้านประหยัดพลังงานกันเถอะ Home energy diet simulator

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐกร เมืองแก้ว

  • จิลาวัลย์ มีสังข์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัจนา ขาวฟ้า

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์รางน้ำ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน โดยยึดหลักบ้านพลังงานหาร 2 ซึ่งสื่อการเรียนรู้สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างบ้าน และบอกข้อดีรวมถึงข้อเสียขององค์ประกอบที่เราเลือกใช้ในการสร้างบ้าน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเราเลือกวัสดุที่มีสีเข้ม เช่น หากเลือกใช้ยางมะตอยสีดำ ทำเป็นลานจอดรถ ระบบจะให้คำแนะนำว่า วัสดุพวกนี้จะดูดความร้อนและแผ่ความร้อนเข้าสู่บ้านเรา ทำให้บ้านของเราได้รับลมร้อนมาแทนที่จะเป็นลมเย็น ซึ่งจะทำให้เราต้องใช้เครื่องปรับอากาศเป็นตัวช่วยให้อากาศภายในบ้านเราเย็นขึ้น ทำให้เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพย์สิน เป็นต้น และคุณสมบัติขององค์ประกอบนั้นยึดตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยราคาวัสดุนั้นเป็นราคาตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ โดยอ้างอิงราคาในเดือนกันยายน จึงเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุสร้างบ้านได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยสื่อการเรียนรู้นั้นจะใช้โปรแกรม Macromedia Flash และใช้ภาษา Action script 2.0 ซึ่งเป็นภาษาสคลิปสำหรับ Flash โดยเฉพาะ เข้ามาใช้ในการควบคุมส่วนกราฟิกของสื่อการเรียนรู้ รวมถึงการให้คำแนะนำเพื่อให้ทราบถึงส่วนช่วยของการประหยัดพลังงาน