โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำยาสูตรใหม่สำหรับกล้วยไม้ส่งออก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิริลักษณ์ แซ่เจี่ย

  • อรอุมา โอภาสมงคลชัย

  • โสภิตสุดา ทองโสภิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชนี วุฒิภักดี

  • อนงค์ ยุกแผน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 วิทยาศาสตร์เกษตร ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2537 5 (14) p66

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำยาสูตรใหม่สำหรับกล้วยไม้ส่งออกนี้ สามารถเตรียมได้โดยการนำสารละลายกลูโคสร้อยละ 3 ผสมกับเอธิลแอลกอฮอล์ร้อยละ 5 และนำสารละลายนี้ไปผสมกับสารละลายสารส้มร้อยละ 0.1 ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 และชุบสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 1 จะทำให้กล้วยไม้มีความสดและคงทนได้นาน 9 วัน สามารถใช้แทนน้ำยาที่บริษัทสยามฟลาวเวอร์ซื้อจากประเทศญี่ปุ่น