สารกันบูดในถั่วกวนสำเร็จรูป

ผู้เขียน

ไม่ระบุ

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 23, 194 (เม.ย. 2560) 32-36

หัวข้อ:

วัตถุกันเสีย.

บทคัดย่อ

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ สุ่มทดสอบสารกันบูด กรดเบนโซอิก และ กรดซอร์บิก ในตัวอย่างไส้ถั่วกวนสำเร็จรูป ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไส้ขนมหลายชนิด เช่น ขนมโมจิ ซาลาเปา ขนมเทียน ขนมถั่วกวน ขนมลูกชุป ขนมเม็ดขนุน จำนวน 6 ตัวอย่าง พบว่ามี 3 ตัวอย่างที่ไม่พบการปนเปื้อนของ กรดเบนโซอิก และ กรดซอร์บิก และตัวอย่างอีก 3 ยี่ห้อที่พบการปนเปื้อนของ กรดเบนโซอิก และ กรดซอร์บิก ประกอบด้วย ตัวอย่างไม่มียี่ห้อ เก็บตัวอย่างที่ร้านเกียรติสินสะพานควาย พบ กรดเบนโซอิก 304.82 มก./กก. ตัวอย่างไม่มียี่ห้อ เก็บตัวอย่างที่ร้านเกียรติรุ่งโรจน์ ซ.งามวงศ์วาน 25 พบกรดเบนโซอิก 316.63 มก./กก. และ ตัวอย่างไม่มียี่ห้อ เก็บตัวอย่างที่ร้านครบครัน คลองตัน พบกรดเบนโซอิก 340.68 มก./กก. และในไส้ถั่วกวนสำเร็จรูปพบสารกันบูดเฉลี่ยอยู่ 320.71 มก./กก. มากกว่าที่พบในขนมเปี๊ยะที่พบค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.47 มก./กก. หรือประมาณ 15 เท่า