รสชาติอาหาร มีผลต่อสุขภาพอย่างไร ?

ผู้เขียน

นายรักษ์ สุขภาพ, นามแฝง

เอกสารที่มา

วารสาร อพวช. 15, 170 (ส.ค. 2559) 24-27

หัวข้อ:

Subject :

บทคัดย่อ

อาหารทุกวันนี้มีหลากหลายรสชาติ ซึ่งแต่ละรสชาตินั้นหากบริโภคในปริมาณที่มากเกินไป ย่อมส่งผลต่อสุขภาพ เช่น รสเค็ม จะส่งผลให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง ไตทำงานหนักขึ้นจนเป็นโรคไตวายเรื้อรัง หัวใจทำงานหนักขึ้น เสี่ยงต่อหัวใจวาย หัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองแตก หรือกลายเป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต รวมทั้งโรคมะเร็ง กระเพาะอาหาร เกิดอาการบวม ริดสีดวง ไมเกรน และภาวะกระดูกพรุนได้ รสหวานทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้ เช่น ปวดศีรษะเรื้อรัง ไมเกรน เบาหวาน โรคหัวใจ โรคตับ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด รสเปรี้ยว หากบริโภคความเปรี้ยวที่มาจากสารสังเคราะห์อย่างน้ำส้มสายชูมากเกินไป จะส่งผลต่อร่างกายทำให้ท้องเสีย ร้อนใน ระบบน้ำเหลืองในร่างกายมีปัญหา และกระดูกผุกร่อน