อาหารขยะแปลงร่าง เบื้องหลังความอร่อยแบบโลกาภิวัฒน์

ผู้เขียน

ฐิตินันท์ ศรีสถิต

เอกสารที่มา

โลกสีเขียว ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ว/ด/ป ก.ย - ต.ค. 2546 หน้า 20-32

หัวข้อ:

ฟาสต์ฟูด, ร้านอาหารฟาสต์ฟูด--ประวัติ

บทคัดย่อ

ไม่มี