จอแหร้งพาย

ผู้เขียน

คมส์ ธนนท์ศุข

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน 38 ,453 (ม.ค. 2560) 68-70

หัวข้อ:

จอแหร้งพาย--วิธีทำ.

บทคัดย่อ

จอแหร้ง เป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดพังงา จอแหร้งพาย เป็นการนำจอแหร้งมาประยุกต์เป็นไส้พายคุณค่าทางโภชนาการของจอแหร้งพาย 3 ชิ้น ให้พลังงาน 234 กิโลแคลอรี ให้โปรตีนร้อยละ 17 ไขมันร้อยละ 27 เส้นใยอาหารและแคลเซียม ร้อยละ 6 เหล็กร้อยละ 15 วิตามินซีร้อยละ 4 คอเลสเตอรอล ร้อยละ 27 และโซเดียมร้อยละ 25 ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคใน 1 วัน และให้บีต้าแคโรทีน 21 ไมโครกรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค ซึ่งในบทความแสดงส่วนผสมและวิธีการทำจอแหร้งพายไว้อย่างละเอียด