มันสำปะหลังดิบ กินแล้วตาย

ผู้เขียน

ภาวดี น้อยอาษา

เอกสารที่มา

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 ว/ด/ป มี.ค. 2551 หน้า 10  --Publisher

หัวข้อ:

มันสำปะหลัง--สารพิษ

บทคัดย่อ

ไม่มี