แทบไม่อยากเชื่อหู! "ลูกชิ้นหมูปิ้ง-ลูกชิ้นทิพย์" กำลังการผลิตวันละ 7 แสนไม้ ตั้งเป้ายอดปีนี้ 800 ล้าน!!

ผู้เขียน

พารนี, นามแฝง

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี 23, 420 (ก.ย. 2560) 14-16,18

หัวข้อ:

ลูกชิ้น--แง่โภชนาการ. ลูกชิ้น--การผลิต.

บทคัดย่อ

ลูกชิ้นหมูปิ้ง “ลูกชิ้นทิพย์” เริ่มต้นจากธุรกิจแบบรับซื้อลูกชิ้นจากโรงงานผลิตแล้วนำมาตั้งเตาปิ้งเอง ต่อมาจึงคิดสูตรและผลิตลูกชิ้นเอง โดยลองผิดลองถูกอยู่ประมาณ 2 ปี หลังจากนั้น ได้ตั้งโรงงานผลิตลูกชิ้นมีคนงานเริ่มต้นประมาณ 10 คน ต่อมาจึงขยายโรงงานผลิตเพราะต้องผลิตส่งร้านตนเอง และขายส่งให้กับคู่ค้าอีกหลายราย รวมทั้งได้พื้นที่ขายในห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น โดยก่อสร้างโรงงานให้ได้มาตรฐานในทุกระบบ ใช้เครื่องจักรทันสมัย เพื่อรองรับการขยายตัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจุบันขายปลีกไม้ละ 5-10 บาทมีหน้าร้านกระจายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าและปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ ส่วนลูกค้าที่ต้องการซื้อจำนวนมาก มีรูปแบบให้เลือกทั้งขายส่งและลงทุนแบบแฟรนไชส์ ที่เลือกระดับการลงทุนได้ระหว่าง 6,900 – 29,900 บาท