ไขมัน กินให้เป็น

ผู้เขียน

วิสิฐ จะวะสิต และวันทนีย์ เกรียงสินยศ

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน 37, 443 (มี.ค. 2559) 10-16

หัวข้อ:

ไขมัน--แง่อนามัย. กรดไขมัน--แง่อนามัย--ประเภท. น้ำมันปรุงอาหาร--ประเภท.

บทคัดย่อ

องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) แนะนำว่าเพื่อสุขภาพที่ดี ควรได้รับพลังงานจากไขมันไม่เกินร้อยละ 30 ของพลังงานทั้งหมด โดยได้จากกรดไขมันอิ่มตัวไม่เกินร้อยละ 10 และไม่เกินร้อยละ 7 สำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ กรดไขมันที่ร่างกายได้รับประกอบด้วย กรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไม่อิ่มตัว กรดไขมันโอเมก้า 3 กรดไขมันโอเมก้า 6 กรดไขมันชนิดทรานส์ และกรดไขมันโอเมก้า 9 ซึ่งน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหารทั่วไป มีไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวรวมอยู่ด้วยกัน แต่มีสัดส่วนต่างกัน กรดไขมันแต่ละชนิดจะมีผลต่อร่างกายต่างกัน การกินกรดไขมันอิ่มตัวมากจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดโดยรวมสูงขึ้น กรดไขมันชนิดทรานส์เป็นกรดไขมันที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากทำให้คอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเพิ่มขึ้น และลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเพิ่มขึ้น และลดคอเลสเตอรอลที่ดีกับร่างกายลงด้วย ซึ่งกรดไขมันชนิดนี้พบในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น เค้ก คุกกี้ พาย อาหารทอดประเภท มันฝรั่งทอด โดนัท