รสชาติอาหาร มีผลต่อสุขภาพอย่างไร

ผู้เขียน

นายรักษ์ สุขภาพ, นามแฝง

เอกสารที่มา

วารสาร อพวช.

หัวข้อ:

บทคัดย่อ

อาหารทุกวันนี้มีหลากหลายรสชาติ ซึ่งแต่ละรสชาตินั้นหากบริโภคในปริมาณที่มากเกินไป ย่อมส่งผลต่อสุขภาพ เช่น รสเค็ม จะส่งผลให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง ทำงานหนักขึ้นจนเป็นโรคไตวายเรื้อรัง หัวใจทำงานหนักขึ้นเสี่ยงต่อหัวใจวาย หัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองแตก หรือกลายเป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต รวมทั้งโรคมะเร็ง กระเพาะอาหาร เกิดอาการบวม ริดสีดวง ไมเกรน และภาวะกระดูกพรุนได้ รสหวานทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้เช่น ปวดศีรษะเรื้อรัง ไมเกรน เบาหวาน โรคหัวใจ โรคตับ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด