น้ำพริกกุ้ง เมนูกินง่ายสร้างเงินแสน โอท็อป จ.ตาก ลูกค้าคนจีนขอบเล็งขยายส่งออก

ผู้เขียน

วัชรี่ ภูรักษา

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี 23, 420 (ก.ย. 2560) 58-59

หัวข้อ:

น้ำพริกกุ้ง. น้ำพริกกุ้ง--แง่โภชนาการ.

บทคัดย่อ

น้ำพริกกุ้ง “จรรย์สุดา” เป็นสินค้าโอท็อปของ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มี 3 สูตรคือ สูตรดั้งเดิมซึ่งขายดีมาตลอด สูตรเผ็ดน้อย และสูตรเข้มข้น กำลังการผลิตต่อเดือนประมาณ 1 ตัน ใช้กุ้งแห้งกว่า 300 – 400 กิโลกรัม พริก หอม กระเทียม อย่างละกว่า 100 กิโลกรัม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นและพื้นทีใกล้เคียง บรรจุภัณฑ์มีทั้งแบบซองและกระปุก แบบซองจะขายดีเพราะสามารถเก็บได้นาน และนำมาทำเมนูได้หลากหลาย เช่น รับประทานกับไข่เจียว ทำยำ หรือทำไส้แซนด์วิช