กล้วยกรอบแม่ใจ พะเยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูป สร้างรายได้สู่วิถีมั่นคง

ผู้เขียน

พัฒนา นรมาศ

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 629 (ส.ค. 2559) 102-103

หัวข้อ:

กล้วย--ผลิตภัณฑ์.

บทคัดย่อ

กล้วยกรอบแม่ใจ เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำกล้วยหอมที่เตรียมไว้มาตัดขั้วและจุกก้นผลออก นำไปแช่น้ำล้างให้สะอาดจากนั้นนำผลกล้วยขึ้นและปอกเปลือกออกนำไปแช่ล้างน้ำให้สะอาดอีกครั้ง จัดเก็บขึ้นมาวางในตะกร้า พอแห้งหมาดนำไปสไลซ์หรือฝานเป็นชิ้นบางๆใส่ลงในกระทะทอดให้เหลืองกรอบ ตักขึ้นวางบนตะแกรงพักไว้ให้เย็นนำไปคลุกเคล้า ปรุงรสหวานโดยใช้น้ำตาล 10 ส่วน เกลือ 1 ส่วน น้ำ 2 ส่วนต่อกล้วยหอม 8- 10 กิโลกรัม รสเค็มใช้เนย 1 ส่วนหรือ 1 ช้อนชาใส่เกลือเล็กน้อยต่อกล้วยกรอบ 2 กิโลกรัม และรสบาร์บีคิวใช้ผงบาร์บีคิว 1 ช้อนชา ต่อกล้วยกรอบ 2 กิโลกรัม ซึ่งผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบรสหวานและกล้วยกรอบรสเค็ม ได้รับคัดเลือกเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อป จังหวัดพะเยา ส่งผลให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายได้และมีวิถีชีวิตที่มั่นคง