นักวิจัย มก. วิจัยพบข้าวกล้องงอกมี GABA สูง มีสารอาหารสูงป้องกันโรค

ผู้เขียน

ไม่ระบุ

เอกสารที่มา

UPDATE ปีที่ 22 ฉบับที่ 239 ว/ด/ป ส.ค. 2550 หน้า 121-122

หัวข้อ:

ข้าวกล้องงอก

บทคัดย่อ

ไม่มี