อาหารผงเพื่อคนรุ่นใหม่

ผู้เขียน

ปาณตะวัน, นามแฝง

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี

หัวข้อ:

บทคัดย่อ

ปัจจุบันอาหารหลายอย่าง เช่น น้ำตาลโตนด น้ำผง น้ำปลา กะปิ ข้าว มะเขือเทศ ถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นแบบผงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารผงเหล่านี้สะดวกต่อการรับประทานและพกพา สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยยังคงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ เช่นเดิม