น้ำตาลโตนด (Palm Sugar)

ผู้เขียน

รพีพร เอี่ยมสอาด

เอกสารที่มา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2558) 35-42

หัวข้อ:

น้ำตาลสด--ตาลโตนด--การแปรรูป. ตาลโตนด--ผลิตภัณฑ์--การใช้ประโยชน์.

บทคัดย่อ

น้ำตาลโตนดผลิตมาจากต้นตาลโตนด (Borassus flabellifer Linn.) เป็นเครื่องปรุงสำคัญในการประกอบอาหารในระดับครัวเรือน น้ำตาลโตนดให้รสชาติหวานและกลิ่นหอมกว่าน้ำตาลชนิดอื่น อุดมไปด้วยสารอาหาร ใน 100 กรัม ประกอบด้วยโปรตีน 0.33 กรัม ไขมัน 0.01 กรัม คาร์โบไฮเดรต 87.4 กรัม เถ้า 1 กรัม และมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก น้ำตาลโตนดสามารถนำไปผ่านกระบวนการผลิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น น้ำตาลโตนดพาสเจอร์ไรส์ น้ำตาลปึก น้ำส้มสายชู น้ำตาลโตนดสเตอริไลส์ ไวน์ตาลโตนด น้ำตาลโตรดผง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้บริดภคที่ใส่ใจสุขภาพ หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมไทยชนิดต่างๆ เช่น ลอดช่องน้ำตาลโตนด ทองม้วนน้ำตาลโตนด แกงบวด สังขยา น้ำกะทิลอดช่อง แตงไทยขนมหม้อแกง