ไก่รองบ่อน

ไก่รองบ่อน เป็นสำนวนหมายถึง ตัวสำรอง หรือผู้ที่อยู่ในฐานะ ตัวสำรองจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้ เช่น ฉันไม่ใช่ไก่รองบ่อนที่จะเรียกใช้ ได้ตลอดเวลา สำนวน ไก่รองบ่อน มีที่มาจากไก่ที่อยู่ในบ่อนพนันไก่ คือ ไก่ชนที่ทางบ่อนจัดหาไว้เป็นตัวสำรองเผื่อจำเป็นต้องนำมาชน แต่บางครั้ง ไก่ที่เป็นตัวสำรอง หรือที่เรียกว่าไก่รองบ่อน ก็อาจพลิกความคาดหมาย สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ เนื่องจากเป็นไก่ที่ช่ำชองมาเป็นอย่างดีเหมือนกัน และคอยจังหวะหาคู่ชนที่ประมาท หากชนะเจ้าของไก่ก็จะได้เงินพนันมาก เป็นพิเศษ

ไก่รองบ่อน มีสำนวนที่คล้ายกัน คือ มวยแทน หมายถึง นักมวยที่คู่ชก ตัวจริงไม่สามารถมาชกได้ ก็จัดให้นักมวยอีกคนหนึ่งไปชกแทน แต่ส่วนมาก มวยแทนจะอยู่ในฐานะที่เป็นรองไม่สามารถเอาชนะคู่ชกได้ง่ายนัก เพราะฉะนั้น บุคคลที่เปรียบเหมือนตัวสำรอง หรือเป็นตัวแทน จึงไม่ได้รับการยอมรับ เท่าที่ควร เช่น เมื่อเช้านี้ผู้จัดการบริษัทไม่อยู่ รองผู้จัดการจึงต้องไปเป็น มวยแทนให้สัมภาษณ์นักข่าวที่มารออยู่

(นางอัญชลี โพธิ์กิ่ง)