เห่อสักหลาด

เห่อสักหลาด เป็นสำนวนหมายถึง ตื่นของใหม่ สำนวนนี้ประกอบด้วย คำว่า เห่อ กับคำว่า สักหลาด เห่อ หมายถึง ตื่นเต้นกับบุคคลหรือสิ่งที่ชอบใจ เช่น เห่อลูก, เห่อรถใหม่, เห่อยศ, เห่อตำแหน่ง ส่วน สักหลาด หมายถึง ผ้าเนื้อดี หนา ทอด้วยขนสัตว์ ในสมัยก่อนสักหลาดมักมีแต่สีแดงเลือดนก

แต่ปัจจุบันมีหลายสี ฝรั่งใช้สักหลาดทำเครื่องนุ่งห่มมานานแล้ว เมื่อคนไทย ติดต่อกับฝรั่งก็เริ่มนำผ้าสักหลาดมาใช้ทำเป็นเครื่องนุ่งห่มในโอกาสพิเศษ และเห่อสักหลาดตาม ๆ กันไป ต่อมา ไม่ว่าใครจะเห่ออะไรที่เป็นของใหม่ก็ ถูกค่อนว่าเห่อสักหลาด

คำว่า สักหลาด มีเสียงใกล้เคียงกับคำในภาษาอังกฤษ scarlet ที่ หมายถึงสีแดงเลือดนก ภาษามลายู sakhlat ที่หมายถึงผ้าขนสัตว์ และฮินดู สถานี sakalet ที่หมายถึงทำด้วยผ้าขนสัตว์ คำว่า สักหลาด อาจยืมมาจากคำในภาษาอังกฤษ มลายู หรือ ฮินดูสถานี

(รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา)