บทสวดมนต์พระแม่ลักษมี

ฉบับย่อ

โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะฮา

ฉบับเต็ม

โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา

โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา

โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา

โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์

โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์

โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์

โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะห์

โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะห์

โอม ธะนะ ประทาไย นะโม นะมะห์

โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะห์

ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ

ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา

นะมัส ตัสไย นะมัส ตัสไย นะมัส ตัสไย

นะโม นะมะห์