บทสวดมนต์พระศิวะ

โอม นะมัส ศิวายะ

โอม นะมัส ศิวายะ

โอม นะมัส ศิวายะ

โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม สัมสาระสารัม

ภุชะเคน ทระหารัม สะทาวะสันตัม

หะริทะยาระวินเท ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ