บทสวดมนต์ประจำวันเกิดวันเสาร์

บทสวดแบบย่อ

โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ

บทสวดแบบเต็ม

ยะโตหัง ภะคินิ

อะริยายะ ชาติยา ชาโต

นาภิชานามิ สัญจิจจะ

ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ

โสตถิ คัพภัสสะ