บทสวดมนต์ประจำวันเกิดวันศุกร์

บทสวดแบบย่อ

วา โธ โน อะ มะ มะ วา

บทสวดแบบเต็ม

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ

สาสเน สาธุสัมมะเต

อะมะนุสเสหิ สะทากิพพิ

ะการิภิ ปะริสานัญจะ

ตัสสันนะ มะหิงสายะ

จะ คุตติยา

ยันเทเสสิ มะหาวีโร

ปะริตตันตัม ภะณามะ เห