บทสวดมนต์ถวายเทียน

อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะปะทีปานิ สะปะริวารานิ

เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสสะหมิง อาวาเส

นียาเทมะ สาธุโน ภันเต อะยัง เตมาสัง วัสสิกะปะทีปานัง

ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ ฑีฆะรัตตัง

หิตายะ สุขายะ นิพพานายะ จะ ฯ