บทสวดมนต์ดาวมฤตยู

โอม ยะมัส สะ มฤตโย เทวา ขมามิหัง