บทสวดมนต์คาถาเจรจา

นะโมพุทธายะ

มะอะอุ

ยะธาพุทโมนะ

อุอะอะ

อิสวาสุ

สัพพะทัสสะ

อะสังวิสุ

โลปุสะพุภะ