บทสวดมนต์คาถาบูชาเสด็จพ่อ-ร5

ฉบับย่อ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ

พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง

สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ

นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ

นะโม พุทธายะ

นะโม พุทธายะ

นะโม พุทธายะ

ฉบับเต็ม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิติปิ โส วิเสเสอิ

อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา

พุทธะตังโสอิ อิโสตัง

พุทธะปิติอิ พระสยามมินโท วะโรอิติ

พุทธะสังมิ อิติอะระหัง

สะหัสสะกายัง วะรังพุทโธ

นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง