บทสวดมนต์ขอลูก

อิติปิโส ภะคะวา ราชาโต ท้าวเวสสุวัณโณ พะละสุขัง พรหมรังสี นามะโต

อะระหัง พุทธะโต นะโม พุทธายะลูกขอถวายตนเป็นลูกหลานเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์-โต

ขอบารมีท่านจงปกปักรักษาคุ้มครองเกศี ให้ลูกแคล้วคลาดปลอดภัย ทำสิ่งใดปรารถนาสิ่งใด

ขอให้สิ่งที่ทำ ที่ปรารถนานั้น จงพลันสำเร็จด้วยเถิด ขอเจ้าประคุณสมเด็จฯ จงรับเครื่องบูชาครูของลูกนี้

และจงบันดาลประทานพรให้ลูกได้บุตรตามความมุ่งมาดปรารถนาด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ