บทสวดพระสังฆคุณทำนองสรภัญญะ

สงฆ์ใดสาวกศาสดา รับปฏิบัติมา แต่องค์สมเด็จภะคะวันต์

เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน ระงับและดับทุกข์ภัย

โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส สะอาดและปราศมัวหมอง

เหินห่างทางข้าศึกปอง บ่ มิลำ พอง ด้วยกายและวาจาใจ

เป็นเนื้อนาบุญอันไพ ศาลแด่โลกัย และเกิดพิบลย์พูนผล

สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์ อเนกจะนับเหลือตรา

ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา- นุคุณประดุจรำพัน

ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน อุดมติเรกนิรัติสัย

จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด จงดับและกลับเสื่อมสูญ